Level 6 Level 8
Level 7

Uttryck 2


155 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nota bene
märk väl
bottna i
ha som orsak
följa upp
fortsätta tidigare sak
ta till intäkt
använda som stöd
lända till
leda till något
bilda epok
inleda en ny tid
ta någon på orden
tolka bokstavligt
ta till orda
börja tala
tala med kluven tunga
tala falskt
tala i tungor
tala obegripligt i extas
göra avbön
be om förlåtelse
ta någon till nåder
förlåta
sticka av mot
vara mycket annorlunda
köpa grisen i säcken
köpa utan att granska
ha delade meningar
tycka olika
backa upp
ge stöd åt
ta i betraktande
ta hänsyn till
få gehör för
få gensvar
lägga hämsko på
bromsa
hoppa över skaklarna
göra något opassande
klä skott för något
få skulden
ge akt på
lägga märke till
ta anstöt
bli kränkt
gå i bräschen för
kämpa för
ge någon på båten
överge någon
fiffa upp
snygga till
finna ut
ta reda på
dela sina gracer
änga tid åt alla
driva gäck
skoja med
bära i gullstol
bära med flätade händer
hålla av
tycka om
höfta
gissa ungefär
tappa koncepterna
komma av sig
kännas vid
erkänna
lägga an på
anstränga sig
göra sorti
gå ut från
sörja för
ha hand om
tampas
slåss
ömma för
känna medlidande
dra öronen åt sig
bli försiktig
borga för
garantera
fasa ut
successivt upphöra med
begå mened
vittna falskt
vinna laga kraft
oöverklagbart verkställas
smörja kråset
äta god mat
ta reson
bli förnuftig
passera revy
tåga förbi
få rätsida på
klara ut problem
göra en slät figur
verka ointressant
snöa in på
bli väldigt intresserad
så split
göra andra osams
hålla streck
leva upp till förväntning
hålla någon stången
göra motstånd
dra åt svångremmen
leva sparsamt
ge tappt
ge upp
troppa av
gå iväg
trumfa igenom
driva fram
gå av stapeln
äga rum
göra avkall på
avstå från
komma för
plötsligt få
gå kräftgång
bli sämre
gå i någons ledband
följa lydigt
leva om
festa
löpa gatlopp
bli hånad
gå omstyr
misslyckas
slå slint
misslyckas
ta loven av
göra ofarlig
lägga sordin på
dämpa
stryka på foten
ge vika
svara för
ansvara
väcka anstöt
uppröra
fästa avseende vid
lägga vikt på
komma på pränt
skrivas ner
vara av börd
tillhöra förnäm släkt
vara i olag
vara ur funktion
komma på skam
inte uppfyllas
ha gröna fingrar
duktig på trädgårdarbete
stå på barrikaderna
göra uppror
förfoga över
kunna använda
använda silkesvantar
vara försiktig
vara i beråd
inte kunna välja
stå bi
uthärda; hjälpa
vara främmande för
inte befatta sig med
ha munläder
ha talets gåva
få på huden
bli utskälld
vara införstådd med
gå med på
ha matjord i fickorna
ha framgång
ha skygglappar
blunda för verkligheten
vara tillstädes
vara närvarande
vara begiven på
lysten efter
falla igenom
misslyckas
ligga i lä
inte vara lika bra
stå sig slätt
klara sig dåligt
falla i farstun
låta sig imponeras
vara i svang
vara på gång
vara på tapeten
vara aktuell
vara tillstädes
finnas närvarande
få vatten på kvarn
få bevis för något
få insteg
bli accepterad
få blodad tand
fatta tycke för
komma på grön kvist
få gott om pengar
gå upp i limningen
ilskna till
få en släng av sleven
få sin beskärda del
leva i ett elfenbenstorn
isolera sig från vardagen
ha tjock hud
vara okänslig
vara till lags
göra andra nöjda
ligga för
ha lätt för
vara läns på
vara tom på
vara stadd vid kassa
ha pengar
vara styv i
vara duktig på
fjädra sig
göra sig till
grunda sig på
ha som stöd
omvända sig
förändra sin tro
lägra sig
bre ut sig
stocka sig
upphöra att flyta
stå sig
klara sig
förskansa sig
stänga in sig
ta sig i akt
vara försiktig
avskärma sig
isolera sig
befatta sig med
syssla med
bekväma sig till
förmå motvilligt göra
bemästra sig
behärska sig
beskärma sig
klaga och jämra sig
betacka sig
säga nej till
bälga i sig
dricka glupskt
dabba sig
göra ett dumt misstag
förhäva sig
skryta
förråda sig
råka avslöja sig
gona sig
ha det skönt
hängiven
engagerad
hävda sig
klara sig bra
infinna sig
komma för att närvara
inlåta sig i
börja med
inlåta sig med
börja umgås med
innästla sig
lyckas ta sig in
kråma sig
göra sig till
ligga av sig
tappa formen
ligga till sig
komma i form
masa sig
röra sig långsamt
möda sig
anstränga sig
skicka sig
uppföra sig
stegra sig
protestera
ställa sig in
få någons gunst
sälla sig till
ansluta sig till
te sig
verka
tillvälla sig
ta med våld
ge sig till tåls
lugnt vänta
låta undfalla sig
råka säga
understå sig
fräckt våga
voja sig
jämra sig
värja sig
försvara sig
gruva sig
oroa sig
förkovra sig
lära och bli duktigare
göra sig
se bra ut
arta sig
utveckla sig