Level 2
Level 1

Flumen 1.1


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flumen + mv
rivier flumina
rex + mv
koning reges
servus
slaaf
vocare 2x
1 roepen 2 noemen
venire
komen
audire
horen
vidēre
zien
puer + mv
jongen pueri
iacēre
liggen
clamare
schreeuwen
et 2x
1 en 2 ook
lacrimare
huilen
iubēre
bevelen
necare
doden
timēre
vrezen, bang zijn voor
ideo
daarom
mandatum
opdracht
non
niet
recusare
weigeren
tamen
toch
tollere
optillen
ad +? 2x
1 naar, tot 2 bij +acc
portare
dragen
in +?
in, naar + acc
ponere
plaatsen
locus
plaats
ubi
waar
aqua
water
inter +? 2x
1 tussen 2 tijdens + acc
arbor + mv
boom arbores