Level 273 Level 275
Level 274

05461-05480


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in elk geval ; in ieder geval
в любом случае, anyway
geschreven
p.p. от schrijven
geslagen
p.p. от slaan
gekomen
p.p. от komen
waarom ben je niet gekomen?
почему ты не пришел?
zijn II (местоим.)
его (о принадлежности)
thuis
дома (о местонахождении, месте действия)
vanochtend
сегодня утром
geweest
p.p. от zijn
winkelen
заниматься шоппингом
ondertitels
субтитры
opeten
съесть
gedronken
p.p. от drinken
gebroken
сломанный 2 (не "kapot") (разбитый на кусочки, механически сломанный и т.д.)
linker…
левый (в составе слова)
rechter…
правый (в составе слова)
vloer
пол (в доме)
vloeren
настилать пол
betekenis
смысл, значение
verschil
разница, отличие