Level 16 Level 18
Level 17

Hoofdstuk 21


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
res
ding
rem gerere
oorlog voeren
sedes
zetel
ac
en
contra
daarentegen
hostilis
vijandelijk
inimicus
vijand
procul ab
ver van
vix
nauwelijks
pars, partes
deel
tertius
derde
duxi
pf van ducere, ik heb geleid, ik heb gevoerd
satis
genoeg
frumentum
koren
praeda
buit
poelium
strijd
proelium committere
de strijd aangaan
superare
overwinnen
unus
één
difficulis
moeilijk
magis
meer
quam
dan
collega
collega
imperator, ores
veldheer
resistere
weerstand bieden
contemnere
minachten
vanus
ijdel
gloria
glorie
spernere
minachten
verus
echt
descendere
afdalen
vires, ium
krachten
superesse
over zijn
spes
hoop
dum
terwijl
senatus
senaat
totus
helemaal
cladis, es
nederlaag
munire
ommuren
advenire
naderen
praeceptum
voorschriften
adhuc
tot nu toe
opprimere
onder de voet lopen
oppressi
pf van opprimere, ik heb onder de voet gelopen
ignorare
niet weten