Level 19 Level 21
Level 20

Hoofdstuk 24


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maiores
voorouders
similis
gelijk
inopia
gebrek
tolerare
verdragen
aetes, aetates
leeftijd
denique
tenslotte
fines
gebied
excessi
pf van excedere, ik ben naar buiten gegaan
excedere
naar buiten gaan
libertas, libertates
vrijheid
invidia
jaloezie
adductus
ppp van adducere, gedreven tot
adducere
drijven tot
potens, potentes
machtig
servitus, servitutes
slavernij
redigere
terugbrengen
respicere
omkijken
subiectus
ppp van subicere, onderworpen
subicere
onderwerpen
provincia
provincie
redactus
ppp van redigere, teruggebracht
perpetuus
eeuwig
premere
drukken, in het nauw brengen
Gallus
Galliër
nisi
als niet, tenzij
valetudo, valetudines
gezondheid
munitio, munitiones
vestingwerk
accessi
pf van accedere, ik ben gegaan naar
accedere
gaan naar
flere
wenen
at
maar
custos, custodes
wachter
positus
ppp van ponere, geplaatst
fieri
gebeuren, worden, gemaakt worden
alius... alius
de een... de ander
vivus
levend
fuga
vlucht
comprehendere
grijpen
signum
teken, veldteken
militaris
militaire
incolumis
ongedeerd
Gallus
Galliër, Gallisch
arx, arces
burcht
copiae
troepen
numerus
getal
captus
ppp van capere, genomen
interfectus
ppp van interficere, gedood
reliquus
overig
civitas, civitates
burgerij, stad
discessi
pf van discedere, ik ben uiteen gegaan
discedere
uiteen gaan
suscepi
pf van suscipere, ik heb op me genomen
suscipere
op zich nemen
necessitas, necessitates
noodzaak
causa
wegens
communis
algemeen
cedere
gaan
offere
aanbieden
missus
ppp van mittere, gezonden
princeps, principes
eerste
producere
naar voren leiden
productus
ppp van producere, naar voren geleid
proieci
pf van proicere, ik heb naar voren geworpen
proicere
naar voren werpen