Level 22 Level 24
Level 23

Hoofdstuk 27


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cum (+coni)
toen, omdat, hoewel
usus sum
pf van uti, ik heb gebruikt
uti (+abl)
gebruiken
trans (+acc)
over, aan de overkant van
traducere
voeren over, overzetten
hortari
aansporen
sequi
volgen
profectus sum
pf van proficisci, ik ben vertrokken
proficisci
vertrekken
proximus
dichstbij (gelegen)
ornare
versieren
regressus sum
pf van regredi, ik ben teruggekeerd
regredi
terugkeren
captivus
krijgsgevangene
vinctus
ppp van vincire, geboeid, geketend
vincire
boeien, ketenen
questus sum
pf van queri, ik heb geklaagt, ik heb me beklaagt
acies
(leger in) slagorde
instruxi
pf van instruere, ik heb opgesteld
aciem instruere
leger in slagorde opstellen
mirari
zich verbazen, bewonderen
imperare
bewonderen
reversus
ppp van reverti, teruggekeerd
reverti
terugkeren
locutus sum
pf van loqui, ik heb gesproken
loqui
spreken
functus sum
pf van fungi
fungi (+abl)
verrichten
frui (+abl)
genieten (van)
metus
angst
imperator, imperatores
veldheer, keizer
detuli
pf van deferre, ik heb overgebracht, ik heb gebracht
deferre
(over)brengen
ipse, ipsa, ipsum
zelf
vidéri
schijnen
videtur mihi
het schijnt me goed toe
poscere
eisen
ratus sum
pf van réri, ik heb gemeend
ratus
in de mening, menend
réri
menen
melior
compar. van bonus
passus sum
pf van pati, ik he geleden, ik heb uitgehouden, ik heb toegestaan, ik het toegelaten
pati
lijden, uithouden, toelaten, toestaan
pollicitus sum
pf van pollicéri, ik heb belooft
pollicéri
beloven