Level 23 Level 25
Level 24

Hoofdstuk 28


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
distuli
pf van differre,ik heb uitgesteld, ik heb verschild
differre
uitstellen, verschillen
nupsi
pf van nubere, ik heb getrouwd
monui
pf van monére, ik heb gewaarschuwd
agere
voeren, leiden, handelen, doen
imperium
bevel, opdracht, (hoogste) macht, gezag, opperbevel
potens, potentes
machtig, in bezit van, in staat (tot +gen.)
transtuli
pf van transferre, ik heb overgebracht
transferre
overbrengen
celebrare
(feest)vieren
ulcisci
(zich) wreken
obviam ire (+dat.)
tegemoet gaan
conciliare
(voor zich) winnen
conspectus
aanblik, zicht
libertus
vrijgelatene, vrijgelaten slaaf
cupidus (+gen.)
begerig (naar), verlangend (om)
notus
bekend