Level 26 Level 28
Level 27

Hoofdstuk 31


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maxime
(het) meest, vooral
incidi
pf van incider, ik ben gevallen, ik ben terechtgekomen in
exspectare
afwachten, wachten op, verwachten
leo, leones
leeuw
obicere/io
werpen voor, voorwerpen, verwijten
meridies
middag
quasi
alsof, zogenaamd, als het ware
expositius
ppp van exponere, tentoongesteld, blootgesteld
exponere
tentoonstellen, blootstellen (aan: ad + acc.)
nemo, neminem
niemand
exitus
uitgang, einde, afloop
aliquis
iemand, iets
occidi
pf van occidere, ik heb gedood
merui
pf merére, ik heb verdient
merére
verdienen
mori
sterven
quare
waarom
parum
te weinig
libens, libentes
graag, met plezier
plures, plura
compar. van multus, meer
crudelis
wreed
quisque, quidque
ieder, iets, elke
prudentia
wijsheid
decet (+acc.)
het past, het is in overeenstemming met
humilis
laag, van lage afkomst
servire (+dat.)
dienen, slaaf zijn van
ambitio, ambitiones
ambitie
libido
lust, passie, hartstocht
cras (bijwoord)
morgen
victus
ppp van vincere, overwonnen
sapiens, sapientes
wijs, de wijze
liber, libera, liberum
vrij
inferior, inferiores
lager, infererieur
superior, superiores
hoger (van plaats), vroeger, vorig (van tijd), hoger (rang), superieur
sermo, sermones
gesprek, conversatie
admittere
toelaten, toestaan, laten deelnemen (+in = aan)
potius (bijwoord)
liever, eerder