Level 7 Level 9
Level 8

Hoofdstuk 10


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aura
lucht
bellum
oorlog
conubium
huwelijk
fatum
lot
iussum
bevel
dux, duces
leider
error, errores
zwerftocht
invitus
tegen (iemands) zin
invitare
uitnodigen
narrare
vertellen
negare
weigeren, ontkennen
nuntiare
berichten
obstare
in de weg staan
orare
smeken
parare
klaarmaken, voorbereiden
iubere
bevelen
licet mihi
het staat mij vrij, ik mag
monere
waarschuwen
tacere
zwijgen
apparui
pf van apparere, ik ben verschenen
iussi
pf van iubere, ik heb bevolen
tacui
pf van tacere, ik heb gezwegen
cogere
dwingen
petere
zoeken, vragen, trachten te bereiken, gaan naar, aanvallen
sinere
toestaan
promittere
beloven
accipere
ontvangen
fugere
vluchten
laesi
pf van laedere, ik heb beledigd
odisse
haten (pf met praesens betekenis)
promisi
pf van promittere, ik heb beloofd
accepi
pf van accipere, ik heb ontvangen
devenire
terechtkomen
pervenire
bereiken, aankomen in
perveni
pf van pervenire, ik heb bereikt, ik ben aangekomen in
nonne
toch zeker, toch wel (leid een vraagzin in)
bene
goed
hodie
vandaag
postquam
nadat
propter
wegens