Level 8 Level 10
Level 9

Hoofdstuk 11


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anima
ziel
ira
woede
memoria
herinnering
poena
straf
ager, agri
akker, veld
puer, pueri
jongen
caelum
hemel
dolor, dolores
verdriet
lux, luces
licht
mater, matres
moeder
navis, naves
schip
nepos, nepotes
nakomeling
pater, patres
vader
urbs, urbes
stad
vestis, vestes
kledingstuk
munus, munera
taak
nomen, nomina
naam
pectus, pectora
borst
sidus, sidera
ster
iurare
zwerven
manere
te wachten staan
tenere
hebben, houden
tenui
pf van tenere, ik heb gehad, ik heb gehouden
avertere
afwenden
consistere
blijven staan
deserere
verlaten, achterlaten
fallere
bedriegen
neglegere
verwaarlozen
ponere
plaatsen
effugere
wegvluchten
excipere
opvangen, ontvangen
perficere
voltooien, afmaken
coepi
ik begin, ik begon
averti
pf van avertere, ik heb (me) afgewonden
constiti
pf van consistere, ik ben blijven staan
deserui
pf van deserere, ik heb verlaten, ik heb achtergelaten
fefelli
pf van fallere, ik heb bedrogen, ik heb misleid
posui
pf van ponere, ik heb geplaatst
vixi
pf van vivere, ik heb geleefd
effugi
pf van effugere, ik ben weggevlucht
excepi
pf van excipere, ik heb ontvangen, ik heb opgevangen
fallere
bedriegen, misleiden
perfeci
pf van perficere, ik heb voltooid, ik heb afgemaakt
clam
stiekem, heimelijk
nihil
niets
cum
toen, terwijl
dum
terwijl, totdat
nisi
als niet
postquam
nadat
postremo
tenslotte
priusquam
voordat
quod, quia
omdat
si
als
ut (+indic)
zodra, zoals
alii ... alii
sommigen ... anderen
aut ... aut
of ... of
et ... et
zowel ... als ook, zowel ... als
nec ... nec
noch ... noch
neque ... neque
noch ... noch, niet ... en niet