Level 13 Level 15
Level 14

Voorzetsels


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de
van
del (de+el)
van de
en
in, op
entre
tussen, omgeven door
por
door, bij, per
para
voor
sobre
op, over
sin
zonder
con
met
a
naar
al (a+el)
naar de, per
durante
tijdens
contra
tegen
hacia
naar
cerca de
naast, bij
según
volgens
acerca de
over