Level 12 Level 14
Level 13

VERBS (EXTRA)


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
byť
be
biť
beat
stať sa
become
begin
začať
uhryznúť
bite
fúkať
blow
lámať
break
priniesť
bring
build
stavať
horieť
burn
kupovať
buy
chytať
catch
vybrať
choose
prísť
come
strihať, rezať
cut
robiť
do
kresliť
draw
piť
drink
šoférovať
drive
eat
jesť
padať
fall
kŕmiť
feed
cítiť
feel
find
nájsť
pasovať, hodiť sa
fit
lietať
fly
zabudnúť
forget
odpustiť
forgive
dostať
get
give
dať
go
ísť
rásť
grow
mať
have
hear
počuť
skrývať (sa)
hide
udrieť
hit
hold
držať
bolieť
hurt
držať, uchovávať
keep
poznať, vedieť
know
learn
učiť sa
odísť, opustiť
leave
lose
stratiť
urobiť
make
znamenať
mean
meet
stretnúť
platiť
pay
put
položiť
read
čítať
jazdiť
ride
zvoniť
ring
bežať
run
povedať
say
see
vidieť
predať
sell
poslať
send
strieľať
shoot
ukázať
show
shut
zatvoriť
spievať
sing
sit
sedieť
sleep
spať
hovoriť
speak
stráviť, minúť
spend
stáť
stand
kradnúť
steal
plávať
swim
vziať
take
vyučovať
teach
tell
povedať
think
myslieť
chápať
understand
obliekať si
wear
zamočiť
wet
vyhrať, získať
win
písať
write