Level 6 Level 8
Level 7

UNIT 6


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ankle
členok
arm
celá ruka (paža a predlaktie)
foot
chodidlo
feet
chodidlá
body
telo
back
chrbát
tooth
zub
elbow
lakeť
finger
prst
hand
ruka (prsty,dlaň a zápästie)
hip
bok
face
tvár
tongue
jazyk
teeth
zuby
hair
vlasy
head
hlava
mouth
ústa
knee
koleno
nose
nos
leg
noha
ear
ucho
eye
oko
shoulder
plece
toe
prst na nohe
neck
krk
tummy
brucho
wrist
zápästie
How far ... ?
Ako ďaleko
How fit ... ?
Nakoľko fit
How long...?
Ako dlho
How many ...?
Koľko
How much...?
Koľko
How often...?
Ako často
a broken arm
zlomená ruka
a bruise
modrina
a cold
nádcha
a cough
kašeľ
cuts
rany ( porezanie )
earache
bolesti ucha
feel sick
necítiť sa dobre
a headache
bolesti hlavy
in plaster
V sadre
a sore throat
angína
a temperature
teplota
toothache
bolesť zuba
tummy ache
bolesť brucha
accident
nehoda
around
okolo
artery
tepna
blood
krv
blod vessel
krvná cieva
blow up
zväčšiť sa
eyelid
viečko
first aid
prvá pomoc
frown
mračiť sa
germ
baktéria
heart
srdce
hold
držať
keep fit
zostať fit
lift
zdvihnúť
nerve signal
nervový signál
once
raz
twice
dva krát
three times
tri krát
rescue
zachrániť
side
strana
sideway
chodník
trillion
trilión
twist
krútiť (sa)
wiggle
vrtieť sa