Level 7 Level 9
Level 8

UNIT 8


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alien
mimozemšťan
astronaut
astronaut
Earth
Zem
flying saucer
lietajúci tanier
the moon
mesiac
planet
Planéta
shooting star
padajúca hviezda
spaceship
kozmická loď
spacesuit
skafander
do
urobiť
did
urobil
eat
jesť
ate
jedol
go
ísť
went
išiel
leave
nechať
left
nechal/opustil
meet
stretnúť
met
stretol
read
čítať
read
čítal
see
vidieť
saw
videl
sit
sedieť
sat
sedel
study
študovať
studied
studoval
talk
rozprávať
talked
rozprával
ceiling
strop
explore
skúmať
fair
čestný
far away
ďaleko
God
kresťanský Boh
hunt
poľovať
husband
manžel
wife
manželka
I don´t care!
Je mi to jedno!
learn
učiť sa
line
línia
messenger
posol
metal
kov
nature
príroda
pushchair
Kočík so sedadlom
Roman
rímsky
simulator
simulátor
solar system
slnečná sústava
spin
priasť
suddenly
odrazu
telescope
ďalekohlad
voice
hlas
warn
upozorniť
Mercury
Merkúr
Venus
Venuša
Mars
Mars
Jupiter
Jupiter
Saturn
Saturn
Uranus
Urán
Neptune
Neptún
Pluto
Pluto
think
myslieť
eaten
jedol
gone
išiel