Level 1 Level 3
Level 2

第一课的语言点


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
还流利
hai2 liu2 li4
还整齐
hai2 zheng3 qi2
可好了
ke3 hao3 le
可冷了
ke3 leng3 le
他汉语说得很流利
ta1 han4 yu3 shuo1 de hen3 liu2 li4
他汉语说得怎么样
ta1 han4 yu3 shuo1 de zen3 me yang4
马丁网球打得好极了
ma3 ding1 wang3 qiu2 da3 de hao3 ji2 le
我游泳游得不好
wo3 you2 yong3 you2 de bu4 hao3
他汉字写的不整齐
ta1 han4 zi4 xie3 de bu4 zheng3 qi2
他会跳西班牙舞
ta1 hui4 tiao4 xi1 ban1 ya2 wu3
他会写我的中文名字
ta1 hui4 xie3 wo3 de zhong1 wen2 ming2 zi
我不会唱中文歌
wo3 bu2 hui4 chang4 zhong1 wen2 ge1
我朋友不会游泳
wo3 peng2 you bu2 hui4 you2 yong3
我朋友愿意去西班牙工作
wo3 peng2 you yuan4 yi4 qu4 xi1 ban1 ya2 gong1 zuo4
他愿意当老师
ta1 yuan4 yi4 dang1 lao3 shi1
他不愿意吃药
ta1 bu2 yuan4 yi4 chi1 yao4
冬天我们都不愿意去旅行
dong1 tian1 wo3 men dou1 bu2 yuan4 yi4 qu4 lü3 xing2
你足球踢得怎么样
ni3 zu2 qiu2 ti1 de zen3 me yang4
我足球踢得还不错
wo3 zu2 qiu2 ti2 de hai2 bu2 cuo4