Level 2
Level 1

Voc actif


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
une destination
een bestemming
une découverte
een ontdekking
un séjour
een verblijf, stage
une colonie de vacances
een jongerenvakantie (Fr), een kamp
le Midi
het Zuiden van Frankrijk
un choix
een keuze
un dauphin
een dolfijn
un espace
een ruimte
à l'étranger
in/naar het buitenland
un étranger
een buitenlander, een vreemdeling
un portable
een GSM (Fr)
chatter
chatten
le chat
het chatten
un jeu de société
een gezelschapsspel
jouer à un jeu de société
een gezelschapsspel spelen
jouer à UNO
UNO spelen
un loisir
een hobby
les loisirs
de vrije tijd
un ordinateur
een computer
une tablette
een Ipad
un parc d'attractions
een pretpark
un participant
een deelnemer
un passe-temps
een hobby
un paysage
een lanschap
un texto
een sms
le théâtre
het toneel, het theater
faire du théâtre
toneel spelen
le trésor
de schat
une aventure
een avontuur
une baleine
een walvis
une cabane
een hut, boomhut
une comédie musicale
een musical
une étoile
een ster
la lune
de maan
une exposition
een tentoonstelling
une île
een eiland
une île déserte
een onbewoond eiland
une matière
een vak (op school)
la messagerie vocale
de voicemail, het antwoordapparaat
une montre
een uurwerk, polshorloge
une horloge
een klok (groot uurwerk aan een klokkentoren)
la natation
het zwemmen, de zwemsport
je nageais
ik zwom
la piscine
het zwembad
la plongée
het duiken
la profession
het beroep
nous nageons
we zwemmen
désert
verlaten, onbewoond
préféré
lievelings-
la troupe de théâtre
een toneelgezelschap
le groupe
de groep
solide
sterk, stevig
Ik streel mijn kat.
Je caresse mon chat.
Je déteste l'école.
Ik haat school.
Tu emmènes ta soeur?
Breng je je zus mee?
Tu nous rejoins?
vervoeg je ons? Kom je met ons mee?
Ils rejoignent le groupe.
Ze sluiten aan bij de groep.
Je rêve des vacances.
Ik droom over de vakantie.
les grandes vacances
de grote vakantie
survivre
overleven
il a survécu
hij heeft overleefd
s'inscrire à
zich inschrijven voor
Elle s'est déjà inscrite.
Ze heeft zich al ingeschreven.
Je m'inscrirai à ce séjour.
Ik zal me inschrijven voor dat verblijf.
certainement
zeker en vast
certainement pas
zeker niet
Il va à la pêche.
Hij gaat vissen.
une pêche
1. een perzik, 2. een visvangst, visserij
Je pars à l'étranger.
Ik vertrek naar het buitenland.
Tu as raison.
Je hebt gelijk.
Il a tort.
Hij heeft ongelijk.
de l'eau courante
stromend water
Je suis passionné de musique.
Ik ben geboeid door muziek.
Papa est passionné par son travail.
Papa is geboeid door zijn werk.
Il s'intéresse aux sciences.
Hij interesseert zich voor wetenschappen.
Tu t'intéresses à l'histoire?
Interesseert geschiedenis je?
poser une question
een vraag stellen
On poserait des questions?
Zou men vragen stellen?
pratiquer un sport
een sport beoefenen
un plongeur
een duiker
plonger
duiken
cuisiner
koken, eten klaarmaken
la natation
het zwemmen, de zwemsport
j'ai participé
ik heb deelgenomen
la participation
de deelname
un exposant
een standhouder
exposer
tentoonstellen
un stagiaire
een stagiair
un rêveur
een dromer
un rêve
een droom
nous choisissons
wij kiezen
le mouvement de jeunesse
de jeugdbeweging
le Patro
de Chiro
les scouts
de scouts
du matin au soir
van 's ochtends tot 's avonds
en pleine nature
in volle natuur
absolument
absoluut