Level 9 Level 11
Level 10

1.10 Extra-curricular activities


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
art club
zajęcia artystyczne
ballet classes
lekcje baletu
challenge oneself
stawiać sobie wyzwania
choir
chór
environmental club
klub ochrony środowiska
explore one's abilities
rozpoznawać swoje zdolności
get fit
być wysportowanym, w dobrej formie
gymnastics
gimnastyka
interest club
koło zainteresowań
join a club
przyłączyć się do klubu
join a team
przyłączyć się do drużyny
learn leadership and management skills
zdobyć umiejętność kierowania ludźmi
learn the trumpet
uczyć się gry na trąbce
meet new people
poznawać nowych ludzi
participate in extra-curricular activities
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
photography
fotografowanie
play in a band
grać w zespole muzycznym
play in team sports
uprawiać gry zespołowe
rock band
zespół rockowy
share one's interests with
mieć podobne zainteresowania jak
sports team
drużyna sportowa
stay away from bad habits
unikać złych nawyków
student union
związek uczniowski
the radio
radio
yearbook
kronika szkolna
debating team
grupa dyskusyjna
drama
teatr