Level 11 Level 13
Level 12

2.2 Treatment


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
antibiotic
antybiotyk
be diagnosed with something
mieć postawioną diagnozę
be examined
zostać zbadanym
be in plaster
być w gipsie
bedridden
przykuty do łóżka
carry an inhaler
nosić ze sobą inhalator
cure
wyleczyć
dental check-up
przegląd dentystyczny
get better
czuć się lepiej
get over the operation
dojść do siebie po operacji
give somebody an injection
zrobić komuś zastrzyk
go to bed
położyć się do łóżka
go to the doctor
iść do lekarza
have an operation
mieć operację
have surgery
mieć zabieg chirurgiczny
have tests
mieć badania
have a CT scan
mieć zrobioną tomografię komputerową
make a fast recovery
szybko wyzdrowieć
make an appointment to see the doctor
umawiać się na wizytę do lekarza
medicine
lekarstwo
painkillers
środki przeciwbólowe
perform an operation
przeprowadzać operację
prescription
recepta
put in eye drops
zapuszczać krople do oczu
put on bandage
założyć bandaż, zabandażować
sleeping pills
środki nasenne
swallow
połykać
take
brać, przyjmować
take cough mixture
brać syrop na kaszel
take medicine
brać leki
take herbal remedies
brać preparaty ziołowe
take lozenges
brać tabletki do ssania
take tablets
brać tabletki
take pills
brać pigułki
tissue
chusteczka (do nosa)
treatment
leczenie