Level 12 Level 14
Level 13

2.3 Medical care


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accident and emergency
pogotowie ratunkowe
be discharged
być wypisanym (ze szpitala)
casualty
izba przyjęć
dentist
stomatolog
do an examination
zbadać, zrobić badania
doctor
lekarz
go into hospital
iść do szpitala
general practitioner
lekarz ogólny
have an X-ray
mieć wykonane zdjęcie rentgenowskie
health care centre
ośrodek zdrowia
health clinic
klinika
hospital
szpital
nurse
pielęgniarka
operate on somebody
operować kogoś
patient
pacjent
physiotherapist
fizjoterapeuta
public health care
publiczna opieka medyczna
recover from an illness
wyzdrowieć
specialist
lekarz specjalista
surgeon
chirurg
surgery
gabinet lekarski
take somebody's temperature
mierzyć komuś temperaturę
take somebody's blood pressure
mierzyć komuś ciśnienie krwi
take medication
brać leki
treat somebody for something
leczyć kogoś na coś
ward
oddział