Level 14 Level 16
Level 15

2.5 Modern addictions


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
addict
nałogowiec
addiction
uzależnienie
be addicted to something
być uzależnionym od czegoś
check a bank account
sprawdzać stan konta
come down with AIDS
zachorować na AIDS
come off drugs
odstawić narkotyki
die of an overdose
umrzeć z przedawkowania
drug addict
narkoman
effects
skutki
long-term effects
skutki długoterminowe
short-term effects
skutki krótkoterminowe
high anxiety
stany lękowe
impaired memory
osłabiona pamięć
play computer games
grać w gry komputerowe
prohibit drugs
zakazać narkotyków
quit smoking
rzucać palenie
restlessness
niepokój
take an overdose
przedawkować
shopaholism
zakupoholizm
smoke cigarettes
palić papierosy
use beauty products
używać kosmetyków upiększających
visit social networking websites
wchodzić na portale społecznościowe
withdrawal symptoms
objawy związane z rzucaniem nałogu