Level 15 Level 17
Level 16

2.6 The disabled


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be physically disabled
być fizycznie niepełnosprawnym
be mentally disabled
być psychicznie niepełnosprawnym
be in a wheelchair
poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego
be on crutches
chodzić o kulach
blind
niewidomy
climb stairs
wchodzić po schodach
disabled parking
miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
disability
niepełnosprawność
drive a specially adapted car
jeździć specjalnie przystosowanym samochodem
get through narrow doors
przedostać się przez wąskie drzwi
guide dog
pies przewodnik
install a stair lift
zainstalować windę schodową (dla niepełnosprawnych)
partially-sighted
słabowidzący
read Braille
czytać w alfabecie Braille'a
read small print
odczytywać mały druk
ride a mobility scooter
poruszać się za pomocą elektrycznego wózka inwalidzkiego
use public transport
używać środków komunikacji publicznej
use ramps
używać podjazdów
walk long distances
pokonywać duże odległości
wear a hearing aid
nosić aparat słuchowy
white cane
laska dla niewidomych