Level 28 Level 30
Level 29

4.3 Stages of life


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adolescence
okres dojrzewania, młodość
adolescent
młodzieniec, młoda dziewczyna
adult
dorosły
adulthood
wiek dorosły, dorosłość
age group
grupa wiekowa, pokolenie
at the age of
w wieku
be born
urodzić się
birth
narodziny
raise children
wychowywać dzieci
buy a house
kupować dom
child
dziecko
childhood
dzieciństwo
death
śmierć
die
umrzeć
elderly lady
starsza pani
generation
pokolenie
get a job
dostać pracę
grow up
dorastać
have a child
mieć, urodzić dziecko
leave home
opuścić dom rodzinny
marriage
małżeństwo
middle age
wiek średni
old age
starość
pass the driving test
zdać egzamin na prawo jazdy
retired person
emeryt
retire from work
przejść na emeryturę
start a family
założyć rodzinę
teenager
nastolatek
youth
młodość, młodzieniec