Level 31 Level 33
Level 32

4.6 Family and social relationships


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ask somebody out
zapraszać kogoś na randkę
be expecting a child
spodziewać się dziecka
be married to somebody
być żonatym, zamężną
be pregnant
być w ciąży
birth rate
współczynnik urodzeń
break up with somebody
rozstać się z kimś
close relation
bliskie pokrewieństwo
distant relation
dalekie pokrewieństwo
chat somebody up
podrywać kogoś
date somebody
spotykać się, chodzić z kimś
get divorced
rozwieść się
get engaged
zaręczać się
get married to somebody
wziąć z kimś ślub
get over somebody
dojść do siebie (po rozstaniu z kimś)
go out with somebody
wychodzić, umawiać się z kimś
married couple
małżeństwo (dwoje ludzi)
marry somebody
ożenić się z kimś, wyjść za kogoś
nuclear family
rodzina (jako podstawowa komórka)
primary breadwinner
główny żywiciel rodziny
end a relationship with somebody
zerwać z kimś relacje
have a relationship with somebody
mieć z kimś relacje
start a relationship with somebody
nawiązać z kimś relacje