Level 34 Level 36
Level 35

5.2 At work


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
babysit
opiekować się dzieckiem
be on call
mieć dyżur (o lekarzu, policjancie)
be on duty
być na dyżurze
be off duty
być po dyżurze
be responsible for something
być odpowiedzialnym za coś
bring the bill
przynosić rachunek
busy
zajęty, zapracowany
check stock
sprawdzać zapasy (w magazynie)
clock on
rejestrować godzinę przyjścia do pracy
clock off
rejestrować godzinę wyjścia z pracy
clear tables
sprzątać ze stołów
come up with new ideas
mieć nowe pomysły
concentrate on something
koncentrować się na czymś
deal with customers
mieć do czynienia z klientami
do a job
wykonywać jakąś pracę
duty
obowiązek
earn one's living as
zarabiać na życie jako
feed animals
karmić zwierzęta
fill in for somebody
zastępować kogoś
knock off
kończyć pracę
manage
zarządzać
management
zarząd
meet deadlines
dotrzymywać terminów
overwork
przepracowywać się
pick fruit
zbierać owoce
play games
grać w gry
price foods
umieszczać ceny na towarach
put to bed
układać do snu
serve customers
obsługiwać klientów
serve meals
podawać posiłki
take on workers
zatrudniać (pracowników)
take orders
przyjmować zamówienia
take over from somebody
przejmować od kogoś obowiązki
tell stories
opowiadać bajki
work on a farm
pracować na farmie
work in a shop
pracować w sklepie
work on something
pracować nad czymś
work as a waiter
pracować jako kelner
work as a lawyer
pracować jako prawnik
work for somebody
pracować dla kogoś