Level 36 Level 38
Level 37

5.4 The job market/Working conditions


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be part of a team
być częścią zespołu
be in charge of something
nadzorować coś
be in charge of somebody
nadzorować kogoś
be on sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
be on strike
strajkować
be self-employed
prowadzić własną działalność gospodarczą
benefits
dodatki do pensji
break a strike
pracować w czasie strajku
have a career
robić karierę
do shifts
pracować na zmiany
employ somebody
zatrudniać kogoś
employment
zatrudnienie
fee
honorarium (np. dla prawnika, lekarza)
get a bonus
dostać dodatek do pensji
get a pay rise
dostać podwyżkę
get paid
dostać wynagrodzenie
get promoted
dostać awans
have good prospects
mieć dobre perspektywy (w pracy)
internship
praktyka zawodowa
full-time job
praca w pełnym wymiarze godzin
physical job
praca fizyczna
part-time job
praca w niepełnym wymiarze godzin
permanent job
stała praca
seasonal job
praca sezonowa
summer job
praca wakacyjna
temporary job
praca tymczasowa
well-paid job
dobrze płatna praca
job market
rynek pracy
maternity leave
urlop macierzyński
paternity leave
urlop ojcowski
occupation
zawód, zajęcie
odd jobs
drobne prace
pay
płaca (regularnie wypłacana)
payment
zapłata jednorazowa
profession
zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
profit
zysk
rely on farming for one's income
utrzymywać się z rolnictwa
salary
pensja miesięczna
skilled work
praca wymagająca kwalifikacji
unskilled work
praca niewymagająca kwalifikacji
take leave
brać urlop
take a day off
brać dzień wolny
wages
zarobki tygodniowe
white collar worker
pracownik umysłowy
blue collar worker
pracownik fizyczny
work long hours
pracować nadliczbowo
work freelance
pracować na zlecenie
work from home
pracować w domu
work
praca fizyczna lub umyslowa
work overtime
pracować w nadgodzinach
working conditions
warunki pracy