Level 37 Level 39
Level 38

5.5 Looking for a job (bez audio)


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accept a job offer
przyjmować ofertę pracy
application form
formularz podania o pracę
apply for a job
starać się o pracę
be offered a job
dostać propozycję pracy
certificate
świadectwo, zaświadczenie
come for an interview
przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
covering letter
list motywacyjny
Curriculum Vitae
życiorys
degree in something
dyplom, stopień naukowy (w jakiejś dziedzinie)
enclose a CV
dołączyć życiorys
fill in a form
wypełniać formularz
job advertisement
ogłoszenie o pracy, oferta pracy
job application
podanie o pracę
job centre
biuro pośrednictwa pracy
job hunting
poszukiwanie pracy
job vacancy
wolna posada, wakat
look for a job
szukać pracy
qualifications
kwalifikacje
recruitment
rekrutacja
references
referencje
require
wymagać
sign the contract
podpisać umowę
starting salary
pensja początkowa
successful candidate
przyjęty kandydat
turn down a job offer
odrzucać propozycję pracy
work experience
doświadczenie zawodowe