Level 38 Level 40
Level 39

5.6 Out of work


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be fired
być zwolnionym
be made redundant
zostać zwolnionym (z powodu redukcji etatów)
be on holiday
być na urlopie
be on the dole
być na zasiłku
dismiss
zwalniać, zdymisjonować
end up on the dole
wylądować na zasiłku
get by on very little money
przeżyć za małe pieniądze
get state benefits
dostawać zasiłek
give somebody the sack
zwolnic, wylać kogoś
give up work
porzucać pracę
high unemployment
wysokie bezrobocie
low unemployment
niskie bezrobocie
hire staff
przyjmowac pracowników
lay somebody off
zwalniać kogoś
pension
emerytura (świadczenie pienieżne)
resign
złożyć rezygnację
retire
przejść na emeryture (zaprzestanie pracy)
retirement
emerytura
unemployed
bez pracy, bezrobotny
unemployment benefit
zasiłek dla bezrobotnych