Level 42 Level 44
Level 43

6.4 Travelling abroad


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cross the border
przekraczać granicę
customs
cło
customs officer
celnik
duty-free zone
strefa wolnocłowa
exchange office
kantor wymiany walut
foreign currency
obca waluta
go through passport control
przejść przez kontrolę paszportową
go abroad
jechać za granicę
travel abroad
podróżować za granicę
immigration officer
urzędnik imigracyjny
permission to stay
zezwolenie na pobyt
tourist visa
wiza turystyczna
permanent visa
wiza stałego pobytu
valid passport
ważny paszport
invalid passport
nieważny paszport