Level 55 Level 57
Level 56

8.3 Advertising (bez audio)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slogan
slogan
advertisement
reklama
advertising agency
agencja reklamowa
appeal to somebody
przemiawiać do kogoś
billboard
duże ogłoszenie planszowe na ulicy
brand advertising
promocja, reklama marki
brochure
broszura
classified ads
ogłoszenia drobne
display a logo
uwidoczniać logo
effective
efektyczny,skuteczny
launch a campaign for something
rozpocząć kampanię promocyjną czegoś
leaflet
ulotka
market research
badanie rynku
new media
nowe środki masowego przekazu
persuade an audience to do something
namawiać odbiorców do zrobienia czegoś
put an advertisement in a magazine
umieszczać ogłoszenie w magazynie
poster
plakat
product
produkt
promote
promować
publicity
rozgłos, reklama
sponsor an event
sponsorować wydarzenie
target consumer
klient docelowy
TV commercial
reklama telewizyjna