Level 63 Level 65
Level 64

13.1 Environmental problems and solutions


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acid rain
kwaśny deszcz
air pollution
zanieczyszczenie powietrza
water pollution
zanieczyszczenie wody
bio foods
żywność ekologiczna
biodegradable products
produkty ulegające biodegradacji
bottle bank
kontener na zużyte butelki
car exhaust fumes
spaliny samochodowe
carbon dioxide
dwutlenek węgla
damage the environment
niszczyć środowisko
destroy natural habitat
niszczyć naturalne środowisko życia zwierząt
die out
wyginąć, wymrzeć
disposable products
produkty jednorazowego użytku
dispose of waste
pozbywać się odpadów
eco-friendly
przyjazny dla środowiska
ecological
ekologiczny
energy-saving light-bulb
energooszczędna żarówka
extinction of endangered species
wymieranie zagrożonych gatunkow
e-waste
zużyty sprzęt elektroniczny
rubbish heap
wysypisko śmieci
global warming
globalne ocieplenie
greenhouse effect
efekt cieplarniany
melting glacier
topniejący lodowiec
oil spill
wyciek ropy
organic fruit
naturalne, uprawiane bez użycia nawozów owoce
organic vegetables
naturalne, uprawiane bez użycia nawozów warzywa
ozone layer
warstwa ozonowa
pesticides
pestycydy
protect the environment
chronić środowisko naturalne
pollute the environment
zanieczyszczać środowisko
recycle
utylizować
recycling
utylizacja
recycled paper
papier makulaturowy
returnable bottles
butelki zwrotne
reuse
ponownie wykorzystywać
rubbish heap
wysypisko śmieci
save energy
oszczędzać energię
scarcity of fresh water
niedobór wody pitnej
solar energy
energia solarna
sort out rubbish
segregować śmieci
traffic congestion
zagęszczenie ruchu ulicznego
unleaded petrol
benzyna bezołowiowa