Level 67 Level 69
Level 68

12.3 Information and communication technology


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anti-virus protection
zabazpieczenie antywirusowe
be offline
być odłaczonym od sieci
be online
być podłączonym do sieci
broadband
łącze szerokopasmowe
bug
błąd programu komputerowego
click on the link
klinkąć, otworzyć link
computer program
program komputerowy
cursor
kursor
database
baza danych
download information onto your computer
ściagać informacje na swój komputer
download a file onto your computer
ściagać plik na swój komputer
free software
darmowe oprogramowanie
google a word
wyszukwać w przeglądarce słowo
google a phrase
wyszukać w przeglądarce wyrażenie
hack into somebody's computer
włamać się do czyjegoś komputera
hard disc
dysk twardy
insert a CD
włożyć płytę CD
keyboard
klawiatura
log off
wylogować się
log in
zalogować się