Level 76 Level 78
Level 77

13.9 Animal idioms


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a dog's life
pieskie życie
be as blind as a bat
być ślepym jak kret
be somebody's guinea pig
być czyimś królikiem doświadczalnym
be the black sheep of the family
być czarną owcą w rodzinie
crocodile tears
krokodyle łzy
get caught up in the rat race
dać się wciągnąć w wyścig szczurów
pig-headed
uparciuch
play cat and mouse with somebody
bawić się z kimś w kotka i myszkę
send something by snail mail
wysyłać coś zwykłą pocztą
a snake in the grass
żmija (fałszywy przyjaciel)