Level 77 Level 79
Level 78

14.1 C.a.p.: Crime and criminals


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arrest
aresztować
arson
podpalenie
arsonist
podpalacz
assault
napad
attack somebody with a knife
zaatakować kogoś nożem
blackmail
szantażować/szantaż
blackmailer
szantażysta
break the law
złamać prawo
burgle
włamywać się
burglary
kradzież z włamaniem
burglar
włamywacz
commit a crime
popełnić przestępstwo
drug dealing
handel narkotykami
drug dealer
handlarz narkotykami
drunk driver
pijany kierowca
evidence
dowody
football hooligan
pseudokibic
forge
fałszować
forgery
fałszerstwo
forger
fałszerz
fraud
oszustwo
fraudster
oszust
have an alibi
mieć alibi
hijack
porwać samolot
hijacker
porywacz samolotu
investigate
prowadzić dochodzenie
investigation
dochodzenie
keep somebody in custody
trzymać kogoś w areszcie
kidnap
porywać
kidnapping
porwanie
kidnapper
porywacz
minor offence
mniejsze wykroczenie
serious offence
poważne wykroczenie
mug
napaść i obrabować
mugging
napad uliczny
mugger
bandyta uliczny
murder
mordować/morderstwo
murderer
morderca
petty crime
drobne wykroczenie
pickpocketing
kradzież kieszonkowa
pickpocket
kieszonkowiec
police station
posterunek policji
rape
zgwałcić
rapist
gwałciciel
rob somebody of something
ukraść coś komuś
robbery
napad
robber
złodziej
shoplift
kraść w sklepie
shoplifting
kradzież w sklepie
shoplifter
złodziej sklepowy
smuggle
przemycać
smuggling
przemyt
smuggler
przemytnik
steal
kraść
suspect
podejrzany
take a bribe
brać łapówkę
terrorism
terroryzm
terrorist
terrorysta
theft
kradzież
victim
ofiara
violence
przemoc
witness
świadek