Level 78 Level 80
Level 79

14.1 C.a.p.: Punishment


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
announce the verdict
ogłosić wyrok
be charged with something
zostać oskarżonym o coś
death penalty
kara śmierci
community service
praca społeczna
confess to something
przyznawać się do czegoś
convict somebody of a crime
uznać kogoś winnym popełnienia przestępstwa
corporal punishment
kara cielesna
court case
sprawa w sądzie
find somebody guilty of
uznać kogoś winnym czegoś
get a fine
dostać grzywnę/mandat
pay a fine
płacić grzywnę/mandat
get away with something
uniknąć np. kary/ujść na sucho
harsh punishment
surowa kara
innocent
niewinny
judge
sędzia
jury
ława przysięgłych
lethal injection
śmiertelny zastrzyk
life imprisonment
kara dożywocia
prison sentence
kara więzienia
punish
ukarać
punishment for something
kara za coś
sentence
wyrok
sentence somebody to something
skazać kogoś na coś
suspended sentence
wyrok w zawieszeniu
take somebody to court
podać kogoś do sądu
traffic ticket
mandat
trial
proces
go on trial
mieć proces