Level 7 Level 9
Level 8

1.8 Examinations


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assessment
ocenianie
cheat in an exam
ściągać na egzaminie
do an entrance exam
przystąpić do egzaminu wstępnego
exam
egzamin
do well in an exam
zdać dobrze egzamin
do badly in an exam
zdać źle egzamin
fail an exam
oblewać egzamin
mock exam
próbny egzamin
pass an exam
zdawać egzamin
revise for exam
powtarzać do egzaminu
retake exam
przystępować po raz drugi do egzaminu
take an exam
przystępować do egzaminu
school-leaving exam
końcowy egzamin
exam paper
arkusz egzaminacyjny
mark exam papers
sprawdzać egzaminy
correct exam papers
poprawiać egzaminy
prepare for something
przygotowywać się do czegoś
test
test
do a test
zrobić test
get the results of a test
otrzymać wyniki testu
give a test
zrobić test
test in...
test z (przedmiotu)
study for a test
uczyć się do klasówki
study for an exam
uczyć się do egzaminu