Level 80 Level 82
Level 81

14.3 Politics


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
activist
aktywista
ambassador
ambasador
bill
ustawa
bring in a law
wprowadzać ustawę
civil servant
pracownik służb publicznych
Congress
Kongres
Congressman
członek Kongresu
Congresswoman
członkini Kongresu
conservative
konserwatywny
constituency
okręg wyborczy
constitution
konstytucja
debate
debata
democracy
demokracja
democratic
demokratyczny
democrat
demokrata
diplomat
dyplomata
embassy
ambasada
form the government
tworzyć rząd
general election
powszechne wybory
local election
lokalne wybory
head of state
głowa państwa
House of Commons
Izba Gmin
House of Lords
Izba Lordów
House of Representatives
Izba Reprezentantów
king
król
queen
królowa
left-wing
lewicowy
legislation
ustawodastwo
liberal
liberalny
local government
samorząd
lower house
izba niższa
upper house
izba wyższa
Ministry of Defence
Ministerstwo Obrony
Ministry of Finance
Ministerstwo Finansów
Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministry of Home Affairs
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Member of Parliament
członek parlamentu
opposition
opozycja
parliament
parlament
party member
członek partii
policy on something
polityka dotyczaca czegoś
political leader
lider polityczny
political party
partia polityczna
political system
system polityczny
politics
polityka
president
prezydent
Prime Minister
premier
referendum
referendum
reform
reforma
resign from post
rezygnować ze stanowiska
right-wing
prawicowy
rule the country
rządzić krajem
the secret service
wywiad (instytucja)
Senate
Senat
term
kadencja
town councillor
radny
town council
rada miejska
town hall
ratusz
vote for somebody
głosować na kogoś