Level 82 Level 84
Level 83

14.5 Economy (bez audio)


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be successful
odnieść sukces
black market
czarny rynek
budget
budżet
change
drobne pieniądze
depression
kryzys
economic decline
spadek gospodarczy
economic growth
wzrost gospodarczy
finance
finanse
free-market economy
gospodarka wolnorynkowa
fund
fundować
get credit
dostać kredyt
go bankrupt
zbankrutować
growing economy
rosnąca gospodarka
slowing economy
słabnąca gospodarka
have debts
mieć długi
income
dochód
industry
przemysł
inflation
inflacja
invest in something
inwestować w coś
investment
inwestycja
make a deal
zrobić interes, dojść do porozumienia
make a loss
ponieść straty
make a profit
przynieść zysk
market
rynek
pay taxes
płacić podatki
payment
płatność
rate of inflation
stopa inflacji
recession
recesja
set up a company
zakładać firmę
trade deficit
deficyt handlowy
waste money
marnować pieniądze
workforce
siła robocza