Level 84 Level 86
Level 85

14.7 War and terrorism


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
armed forces
Siły zbrojne
become a prisoner of war
zostać jeńcem wojennym
commit genocide
popełnić ludobójstwo
ensure national security
zapewnić bezpieczeństwo narodowe
ethnic cleansing
czystka etniczna
fire the machine gun
wystrzelić z pistoletu maszynowego
guerrilla forces
siły partyzanckie
impose a curfew
wprowadzać godzinę policyjną
invade
najechać
invasion
inwazja
launch terrorist attacks
przeprowadzać ataki terrorystyczne
lay down one's arms
złożyć broń
miss the target
nie trafić w cel
suffer heavy losses
ponieść duże straty
suicide bomber
zamachowiec samobojca
unarmed civilians
nieuzbrojeni cywile