Level 8 Level 10
Level 9

1.9 The system of education


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
college
szkoła pomaturalna
comprehensive school
państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
elective courses
zajęcia do wyboru
grammar school
szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
junior high school
szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat
nursery
żłobek
report
świadectwo szkolne
scholarship
stypendium
school
szkoła
boarding school
szkoła z internatem
private school
szkoła prywatna
mixed school
szkoła koedukacyjna
post-secondary school
szkoła policealna
primary school
szkoła podstawowa
secondary school
szkoła średnia
single-sex school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
state school
szkoła państwowa
vocational school
szkoła zawodowa
schooling
kształcenie
senior high school
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
student loan
pożyczka studencka
syllabus
program nauczania
university
uniwersytet