Level 9 Level 11
Level 10

Woorden 361 t/m 400 (licet)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brief; wetenschap
litterae
antwoorden
respondeo (respondere)
goud
aurum
perf. act. van cano
cecini
(be)zingen
cano (canere)
perf. act. van gero
gessi
ppp. van gero
gestus
dragen; (oorlog)voeren
gero (gerere)
waarvandaan; dientengevolge
unde
(nood)lot
fatum
eer; (ere)ambt
honor, honoris
taak; geschenk
munus
iemand, iets
quisquam, quidquam/quicquam (gen.cuiusquam)
de gewoonte hebben, gewoonlijk doen
soleo
drie
tres, tres, tria, gen. trium
bij
apud +acc.
staat, burgerij
civitas, civitatis
trouw; vertrouwen
fides, fidei
lof, roem
laus, laudis
vaderland
patria
tijd, leeftijd
aetas, aetatis
karakter; talent
ingenium
berg
mons, montis
gebied
fines (mv.)
einde
finis, finis (mnl.)
ouder, vader, moeder
parens, parentis
weg; reis, mars
iter, itineris
wie/welke ook maar, iedereen die
quicumque, quaecumque, quodcumque (gen. cuiuscumque)
(be)rekening; rede; manier
ratio, rationis
teruggeven
reddo (reddere)
perf. act. van nosco: kennen
novi (novisse)
leren kennen (onvolt. tijden); kennen (volt. tijden)
nosco (noscere)
teken; veldteken
signum
perf. van adsum
adfui
aanwezig zijn (bij); helpen
adsum (adesse) (+dat.)
daarna
deinde
wild, ruw
ferus, -a, -um
wild dier, monster
fera
(levens)adem, ziel
anima
het is toegestaan, het is mogelijk
licet +dat.