Level 10 Level 12
Level 11

Woorden 401 t/m 440 (morior)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ppp. van orior
ortus
ontstaan; opkomen (van de zon); (+abl.) afstammen (van)
orior (oriri)
het oosten
oriens, orientis
daarvandaan; daarna
inde
(comparativus van bonus) beter
melior, melius (gen. melioris)
(comparativus van bonus) beter
melius
(ver)dienen
mereo (merere)
verdienste
meritum
vrezen, bang zijn (voor)
timeo (timere)
enig, iemand
ullus, -a, -um (gen. ullius)
vol van
plenus, -a, -um (+gen.)
onafgebroken, helemaal
usque
(elk van) beide(n)
uterque, utraque, utrumque (gen. utriusque)
waard, waardig
dignus, -a, -um (+abl.)
bevallen, in de smaak vallen
placeo (placēre) (+dat.)
of, hetzij
seu (= sive)
legerkamp
castra, castrorum
(be)wenen
fleo (flere)
licht
levis, -e
voorbereid, gereed
paratus, -a, -um
voorbereiden; verschaffen
paro (parere)
eerder
prior, prius (gen. prioris)
eerder
prius
vanwege
propter (+acc.)
drinken
bibo (bibere)
uur
hora
grijpen, roven, meesleuren
rapio (rapere)
losmaken; betalen
solvo (solvere)
perf. act. van cognoscere: kennen
cognovi
ppp. van cognoscere
cognitus
vernemen; (pf.) kennen
cognosco (cognoscere)
of
an (in vraagzin)
licht; oog
lumen, luminis
slaap
somnus
vrouw
mulier, mulieris
rij; rang; (volg)orde
ordo, ordinis
perf. van cado
cecidi
vallen
cado (cadere)
hart, geest
cor, cordis
sterven
morior (mori)