Level 11 Level 13
Level 12

Woorden 441 t/m 480 (gaudeo)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
somber, droevig
tristis, -e
perf. van adeo
adii, aditus
gaan naar, komen naar, zich wenden tot
adeo (adire)
hard
durus, -a, -um
dochter
filia
klein
parvus, -a, -um
voorschrijven, bevelen
praecipio (praecipere) (+dat.)
voorschrift
praeceptum
hoedanig; zodanig als
qualis, -e
gelofte; wens, gebed
votum
er tegenover, daarentegen
contra (bijw.)
tegenover, tegen
contra (+acc.)
rivier
flumen, fluminis
van hier, hiervandaan
hinc
zich oprichten, opstijgen
surgo (surgere)
perf. act van disco
didici
leren
disco, discere
lange tijd
diu
traan
lacrima
licht
lux, luctis
niemand
nemo, neminis
doorstaan; toelaten
patior (pati)
gevaar
periculum
bos
silva
golf, water
unda
wind
ventus
meisje, maagd
virgo, virginis
gelukkig
beatus, -a, -um
ppp. van cedo
cessus
(weg)gaan, wijken
cedo (cedere)
goddelijk, vergoddelijkt
divus, -a, -um
pijn, verdriet
dolor, doloris
gelukkig
felix, felicis
bewonderen; zich verwonderen
miror (mirari)
schim; schaduw
umbra
duizend
mille
trouw, liefdevol, vroom
pius, -a, -um
overhandigen, uitleveren
trado (tradere)
perf. van gaudeo
gavisus sum
blij zijn; (+abl.) zich verheugen over
gaudeo (gaudere)