Level 12 Level 14
Level 13

Woorden 481 t/m 520 (tollo)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
roem
gloria
vrij
liber, libera, liberum
eigen
proprius, -a, -um
bondgenoot; makker
socius
hoop, verwachting
spes, spei
gezicht, blik
vultus, vultus
bebouwen; verzorgen; (ver)eren
colo (colere)
gemakkelijk
facilis, -e
bekend
notus, -a, -um
leger
exercitus, exercitus
slavin
serva
slaaf
servus
dierbaar, geliefd; duur
carus, -a, -um
helder, beroemd
clarus, -a, -um
niet willen
nolo (nolle)
gelijk aan; gelijkend op
similis, -e (+ gen./dat.)
ruiter, ridder
eques, equitis
(hoogste) macht, gezag; rijk
imperium
recht
ius, iuris (onz.)
levend
vivus, -a, -um
(slag)linie
acies, aciei
getal, aantal
numerus
de eerste; keizer
princeps, principis
naaste, dichtstbij
proximus, -a, -um
(naaste) verwanten
proximi (mv.)
perf. act. van iaceo
iacui
liggen
iaceo (iacere)
hulpmiddelen, vermogen, macht
opes, opum (mv.)
hulp; macht, kracht, vermogen
ops, opis
omkomen
pereo (perire)
bloed
sanguis, sanguinis
ster, sterrenbeeld
sidus, sideris
afwisselend
varius, -a, -um
vlam
flamma
tong; taal
lingua
terugkrijgen, -nemen; ontvangen
recipio (recipere)
derde
tertius, -a, -um
perf. act. van tollo
sustuli
ppp. van tollo
sublatus
optillen, oppakken, opheffen
tollo (tollere)