Level 13 Level 15
Level 14

Woorden 521 t/m 560 (servo)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verwarring; menigte, massa
turba
eeuwig
aeternus, -a, -um
menselijk
humanus, -a, -um
aanzienlijk, van hoge afkomst
nobilis, -e
samenkomen
convenio
blij
laetus, -a, -um
minder
minus
niet weten
nescio
drukken; in moeilijkheden brengen, in het nauw brengen
premo (premere)
gevecht, strijd
proelium
generatie, tijdperk, eeuw
saeculum
nauwelijks
vix
gerucht; reputatie
fama
voelen; bemerken
sentio (sentire)
gesprek, taal
sermo, sermonis (mnl.)
gekeerd naar, (recht) tegenover; ongunstig
adversus, -a, -um
tegen(over); jegens
adversus of adversum (+acc.)
gouden, van goud
aureus, -a, -um
voorraad, overvloed
copia
legermacht, troepen
copiae (mv.)
weldra, snel daarna
mox
vrouw
mulier, mulieris
uit, van(uit), vanaf
ex (+ abl.)
neerslaan, doden
occīdo (occidĕre)
boom
arbor, arboris (vrl.)
perf van audere
ausus sum
durven, wagen
audeo
metgezel, vriend
comes, comitis
eer; sieraad
decus, decoris
fijn, teer
tener, tenera, tenerum
perf. act. van traho
traxi
trekken
traho (trahĕre)
veld, vlakte
campus
val, voorval, geval, toeval, ongeval
casus, -us
stichten; opbergen
condo (condĕre)
kijk!
ecce
breed
latus, -a, -um
vrede
pax, pacis
nadat
postquam
beschermen, bewaren, behouden
servo (servare)