Level 15 Level 17
Level 16

Woorden 601 t/m 660 (amnis)


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kort
brevis, breve
in korte tijd
brevi
perf. act. van cogo
coëgi
ppp. van cogo
coactus
dwingen; bijeenbrengen
cogo (cogere)
gelijk aan
par, paris (+ dat.)
dichterbij
propior, proprius (gen. proprioris)
dichtbij; bijna
prope
dichtbij
prope (+ acc.)
hoewel
quamvis
vragen
rogo (rogare)
ppp. van sedeo
sessus
zitten
sedeo (sedere)
uitkiezen
eligo (eligere)
perf. act. van incipio
incepi
ppp. van incipio
inceptus
beginnen
incipio (incipere)
weer, opnieuw
iterum
echtgenoot
maritus
één voor één, afzonderlijk
singuli (mv.)
meteen, onmiddelijk
statim
overtrekken, overgaan; voorbijgaan (ook van tijd)
transeo (transire)
naderen, erbij komen
accedo (accedere)
perf. act. van aufero
abstuli
ppp. van aufero
ablatus
wegnemen
aufero (auferre)
perf. act. van cerno
crevi
ppp. van cerno
cretus
onderscheiden, zien
cerno (cernere)
consul (hoogste ambtenaar in Rome)
consul, consulis
verlangen, begeren
cupio (cupere)
dankbaar, aangenaam
gratus, -a, -um
hierheen
huc
ik heb er plezier in, het bevalt me
iuvat me
helpen
iuvo (iuvare)
blijven, wachten (op); te wachten staan
maneo (manere)
sterfelijk
mortalis, -e
sterveling
mortalis
want
namque
arm
pauper (gen.: pauperis)
straf, boete
poena
mooi
pulcher, pulchra, pulchrum
tenslotte, (uit)eindelijk
tandem
(hoofd)haar
coma
waarom
cur?
rechts, rechter-
dexter, dextra, dextrum
rechterhand
dext(e)ra (manus)
vrees, angst
metus, -us
zwart
niger, nigra, nigrum
tonen, laten zien
ostendo (ostendere)
wanneer
quando
overig
reliquus, -a, -um
woest, wreed
saevus, -a, -um
(zit)plaats
sedes, sedis
verlaten, in de steek laten
desero (deserere)
woede
ira
lichaamsdeel, lid
membrum
al te veel/zeer
nimius, -a, -um
knik, wil; goddelijke macht
numen, numinis
stroom, rivier
amnis, amnis (mnl.)