Level 16 Level 18
Level 17

Woorden 661 t/m 700 (divinus)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
echtgenote, echtgenoot
coniunx, coniugis
(bijeen)houden
contineo (continēre)
geweldig, enorm
ingens, ingentis
eveneens, evenzo
item
rechtvaardig; juist
iustus, -a, -um
prijzen
laudo (laudare)
kust, strand
litus, litoris
weigeren; ontkennen, zeggen dat niet
nego (negare)
ver, op afstand
procul
ooit
umquam
zoals, alsof
velut
(superl. van exterus) buitenste, uiterste, laatste
extremus, -a, -um
(superl. van bonus) beste, zeer goed, voortreffelijk
optimus, -a, -um
zich haasten
propero (properare)
naderen
subeo (subire)
weggaan; toegeven, zwichten; toestaan
concedo (concedĕre) + dat.
het staat vast dat
constat (+ inf./AcI)
het hardlopen, wedloop, race; (loop)baan, koers
cursus, -us
bron
fons, fontis (mnl.)
tempel
templum
zoveel
tot (onverbuigbaar)
wijn
vinum
perf. act. van confero
contuli
ppp. van confero
collatus
bijeenbrengen; vergelijken
confero (conferre)
schip
navis, navis
zoals; alsof
tamquam
aarde, land
tellus, telluris
kleding(stuk)
vestis, vestis
oor
auris, auris
hoorn; vleugel (van een leger)
cornu, cornus
in de steek laten; ontbreken; (+abl.) afvallen van
deficio (deficere)
rijk
dives, dives, dives (gen. divitis)
gedaante, uiterlijk; gezicht
facies, faciei
vreugde
gaudium
veranderen; verwisselen
muto (mutare)
bot
os, ossis
goedkeuren; aannemelijk maken
probo (probare)
hoe; zoals
quomodo
goddelijk
divinus, -a, -um