Level 2 Level 4
Level 3

Woorden 81 t/m 120 (modus)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
koning
rex, regis
dat. van tu: (aan/voor) jou/u
tibi
komen
venio (venire)
veel
multo
zeer, erg, veel
multum
vele(n)
multi, multae, multa (mv.)
veel
multus, -a, -um (plures, plurimus)
één, (als) enige, alleen
unus, -a, -um (gen. unius)
groot
magnus, -a, -um (maior, maximus)
maar, echter
autem
niet
ne
(op)dat niet, om niet; dat, om te
ne (+coni.)
mens, man
homo, hominis
tijd
tempus, temporis
ook, zelfs
etiam
ook als
etiamsi (of) etiam si
en
ac
(een zeker) iemand, (een zeker) iets
quidam, quaedam, quiddam (gen. cuiusdam) (zelfst.)
een zekere; enkele, enige
quidam, quaedam, quoddam (gen. cuiusdam) (bijv.)
jij, u
tu
eerste
primus, -a, -um
eerst (v. tijd), aanvankelijk
primo
eerst, ten eerste (bij een opsomming)
primum
immers, want, namelijk
enim
perf. act. van fero
tuli
dragen, brengen; verdragen
fero (ferre)
toch, echter
tamen
zo groot, zoveel
tantus, -a, -um
alleen maar, slechts; zozeer
tantum (bijw.)
zoveel, een zo grote massa of menigte
tantum (+gen.)
ik
ego
dat. van ego: (aan/voor) mij
mihi
zo
sic
plaats
locus (mv.loci of loca)
geen
nullus, -a, -um
vader
pater, patris
heer; heerser
dominus
nu
nunc
hand; groep
manus, manus
wijze, manier; maat, beperking
modus