Level 4 Level 6
Level 5

Woorden 161 t/m 200 (semper)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
perf. act. van differo, uitstellen, verschillen
distuli
zonder
sine (+abl.)
jongen
puer, pueri
niets
nihil
lang
longus, a, um
verreweg, veruit
longe (+comp.)
hemel
caelum
zo, op zo'n manier
ita
zoon
filius
waar?; waar (betr. vnw van plaats)
ubi?
zodra, wanneer
ubi
ook
quoque
tevoren, vroeger
ante
vóór
ante (+acc.)
lied, toverspreuk
carmen, carminis
zeker; weliswaar; althans
quidem
zelfs niet
ne ... quidem
weliswaar ... maar
quidem ... sed
stad
urbs, urbis
elk, ieder
quisque, quaeque, quodque (bijv.)
elk, ieder
quisque, quidque (zelfst.)
daarna, later
post
na
post (+acc.)
onder
sub (+acc of abl.)
beweren, zeggen
aio, ais, ait, aiunt (geen inf.)
een of ander, enig
aliqui, aliqua, aliquod (bijv.)
iemand, iets
aliquis, -quid (zelfst.)
een of ander, enig (ali- valt weg na ni, nisi, num of ne)
qui, qua, quod (= aliqui etc.) (bijv.)
iemand, iets (ali- valt weg na ni, nisi, num of ne)
quis, quid (= aliquis etc.) (zelfst.)
perf. act. van capio
cepi
vangen, pakken, nemen
capio (capere)
perf. van eo (ire)
ii
ppp. van eo (ire)
itus
gaan, komen
eo (ire)
houden van, liefhebben
amo (amare)
ppp. van tendo; ppp. van teneo
tentus
(vast)houden
teneo (tenēre)
als niet, tenzij; behalve
nisi
soldaat
miles, militis
altijd
semper