Level 5 Level 7
Level 6

Woorden 201 t/m 240 (cura)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wij, ons
nos
reden, oorzaak
causa
wegens
causa +gen
woord
verbum
toen, dan
tunc
zoeken; vragen, informeren naar
quaero (quaerere)
ontvangen, verkrijgen; vernemen
accipio (accipere)
voor, ter verdediging van; in plaats van; ten behoeve van
pro +abl
toen, dan
tum
hoe groot; zo groot als
quantus, -a, -um
hoezeer, zozeer als
quanto
hoeveel, hoezeer; zoveel als, zozeer als
quantum
hoeveel, zoveel
quantum +gen
oorlog
bellum
perf. act. van pono
posui
ppp. van pono
positus
plaatsen, neerleggen
pono (ponere)
geweld, kracht; macht
vis (mv. vires)
worden; gebeuren; gemaakt worden, gedaan worden
fio (fieri)
broer
frater, fratris
moeder
mater, matris
perf. act. van iubeo
iussi
ppp. van iubeo
iussus
bevelen (aan)
iubeo (iubere) +acc.
bevel
iussum
zo'n, een zodanige, zulke
talis, tale
mond, gezicht
os, oris
vragen, verlangen; streven naar; gaan naar, afgaan op
peto (petere)
er/het is nodig
opus est (+abl)
ik heb nodig
opus est mihi (+abl)
werk
opus, operis
perf. act. van duco
duxi
leiden, brengen
duco (ducere)
zo (zeer)
tam
onschendbaar, heilig
sanctus, -a, -um
echt, waar
verus
ppp. van lego: (uit)gekozen, uitgezocht, voortreffelijk
lectus
verzamelen; (uit)kiezen; lezen
lego (legere)
geloven, vertrouwen, toevertrouwen
credeo (credere) (+dat)
zorg
cura