Level 6 Level 8
Level 7

Woorden 241 t/m 280 (moveo)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zenden, sturen
mitto (mittere)
geest, verstand
mens, mentis
meer
plus
meer
plures, plura (mv.) (gen. plurium)
een grote hoeveelheid, meer
plus (gen. pluris) (+gen)
weten
scio (scire)
perf. act. van vinco
vici
ppp. van vinco
victus
overwinnen, overtreffen
vinco (vincere)
perf. act. van vivo
vixi
leven
vivo (vivere)
part. fut. van vivo
victurus
bloed
cruor, cruoris
vuur
ignis, ignis
superlativus van magnus: grootste, zeer groot
maximus, -a, -um
vooral, het meest
maxime
meisje
puella
dapper, sterk (fortis, forte)
fortis
vijand
hostis, hostis
overigens, verder
ceterum
overige(n)
ceteri, -ae, -a (mv.)
overig
ceterus, -a, -um
wapens
arma, armorum (onz. mv.)
gewoonte, gebruik (ev); gewoonte, levenswijze, gedrag (mv.)
mos, moris
vaak, dikwijls
saepe
roepen, noemen
voco (vocare)
vriendin
amica
vriend
amicus
afkomst, geslacht
genus, generis
vertaald als een vraagteken
-ne
stem; woord
vox, vocis
de een, de ander (van twee)
alter, altera, alterum
meer
magis
schrijven
scribo (scribere)
twee
duo, duae, duo
ptc. van sequor
secutus
volgen
sequor (sequi)
vaardigheid, kunst, wetenschap
ars, artis
hoofd; hoofdstad
capus, capitis (onz.)
bewegen, verplaatsen
moveo (movere)